Baggeren

Waterbeheer: meer dan baggeren

Schone sloten en kanalen zijn belangrijk voor aanvoer- en afvoer van water. Publieke wateren moeten goed worden onderhouden en schoongemaakt om wateroverlast in natte perioden te voorkomen. In droge tijden is het ook belangrijk, want dan moet water juist aangevoerd worden. Griekspoor heeft jarenlange, uitgebreide ervaring met het graven en op diepte houden van sloten en vaarten. Nieuwe ontwikkelingen in overheidsbeleid en regelgeving worden nauwlettend gevolgd en bagger wordt altijd conform milieu-eisen afgevoerd. Daarbij investeert Griekspoor waar mogelijk in innovaties die de efficiency van baggerwerkzaamheden kunnen verhogen.Bij het op diepte houden van sloten, vaarten en waterpartijen komt meer kijken dan simpelweg baggeren. Wij denken mee met waterbeheerders over de natuur- en milieuaspecten. Griekspoor houdt het ecologisch evenwicht nauwlettend in de gaten zodat dit niet verstoord wordt. Soms is dit toch gebeurd en helpt baggeren om het ecologisch evenwicht te herstellen.

Onder water maaien

Op het talud en onder de waterlijn moeten sloten, kanalen, grachten en en vaarten ook gemaaid worden. Door het verwijderen van water- en oeverplanten blijft een goede doorstroming in het watersysteem mogelijk. Wij verwijderen kroos, riet en ander groen vakkundig en voeren het af. Het onder water maaien gebeurt met maaikorven. Een maaikorf bestaat uit een korf met hydraulisch aangedreven messenbalken die over elkaar schuiven. Door de knippende beweging van de messenbalken, worden water- en oeverplanten in één werkgang afgeknipt en meegenomen. Voor deze verplichte halfjaarlijkse klus beschikken wij over de juiste mankracht, machines en speciale apparatuur.

Duurzaam, geluidsarm en ecologisch

Wij gebruiken uitsluitend machines die voldoen aan de laatste emissie-eisen. Onze medewerkers zijn gecertificeerd op niveau 1, 2 of 3 volgens de Wet Natuurbescherming voor uitvoering van werkzaamheden rond flora en fauna.

Kwaliteit en service

Vakwerk, service, nazorg en betrouwbaarheid in planning is de kwaliteit die wij standaard bieden dus ook in ons waterbeheer. We inspecteren, beheren en geven advies. Wij onderscheiden ons niet alleen door gegarandeerde kwaliteit maar ook door service, korte lijnen en flexibiliteit. Griekspoor biedt u (her)inrichting, renovatie, inspectie, onderhoud en reparatie van waterwerken. Van baggeren tot werk aan beschoeiingen, steigers en damwanden.