Groene ambitie

Duurzaamheid krijgt binnen ons bedrijf alle aandacht. Wij werken continu aan milieucertificaten en maken gebruik van duurzame gecertificeerde materialen en van elektrische machines op zonne-energie. Momenteel zijn we bezig ons wagenpark op relatief schone blauwe diesel door elektrisch wagens te vervangen.

Griekspoor heeft  het CO2-bewust certificaat niveau 5 in bezit. Dit betekent onder andere dat wij inzicht hebben in ons eigen energie verbruik, CO2 bewust handelen en onze leveranciers bevragen en behalen van de CO2-doelstellingen. Het CO2 bewust handelen zetten wij ook door in onze projecten, bijvoorbeeld door de toepassing van lokaal geproduceerd olifantsgras in ons straatmeubilair. Dit is een voorbeeld van hoe wij voldoen aan het principe van de circulaire economie, waarbij producten en grondstoffen worden hergebruikt. Daarnaast voldoet het systeem ‘Chain of Custody’ waar Griekspoor mee werkt aan de gestelde criteria van de Forest Stewardship Council. Dit betekent dat de producten en materialen die Griekspoor levert met het FSC®-keurmerk gecertificeerd zijn.

ISO 14001

Het milieumanagementsysteem ondersteunt Griekspoor bij het procesmatig beheersen en voorkomen van milieu risico’s en het realiseren van de milieudoelstellingen.

Groenkeur

Griekspoor heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Groenkeur BRL Groenvoorzieningen is hét keurmerk voor duurzame kwaliteit in het groen.

SKH-FSC

Griekspoor is door de Forest Stewardship Council® gecertificeerd voor het leveren van producten en materialen met FSC®-keurmerk.

CO2 Prestatieladder

Griekspoor heeft besloten de aandacht die er al was voor MVO te onderstrepen met de certificering volgens de CO2 Prestatieladder, op niveau 5. Door onze CO2-uitstoot inzichtelijk te krijgen, kunnen we gericht werken aan de reductie ervan.

De CO2-Prestatieladder is een instrument, ontwikkeld door ProRail, om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materieel en het gebruik van duurzame energie. Hierbij wordt gelet op de punten inzicht in de eigen CO2 uitstoot, reductie van deze uitstoot, transparantie over de interne verduurzaming en het participeren in CO2 vriendelijke projecten.

Neem voor meer informatie over de CO2 Prestatieladder neem contact op met onze KAM manager.