Categorie
Grond, weg en water

Project: Bouwrijp maken H-buurt, Amsterdam

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Amsterdam groeit elk jaar met gemiddeld 11.000 inwoners. Daardoor is er veel behoefte aan nieuwe woonruimte. In de Bijlmer in het zuiden van de H-buurt, aan de rand van het Brasapark, komen rond de 550 nieuwe flexwoningen. Deze blijven hier 15 jaar staan en zullen een belangrijke verbinding vormen tussen de H-buurt, het Brasapark en Holendrecht. 

 

Voor de bouwwerkzaamheden kunnen starten maakt Griekspoor het terrein bouwrijp. We ontgraven de grond, welke deels op locatie wordt verwerkt en deels wordt afgevoerd naar het depot van de gemeente Amsterdam, zodat dit kan worden hergebruikt. Het project kent meerdere fases, na het bouwrijp maken van de H-buurt, worden de woningen gebouwd. Daarna zullen wij de buurt woonrijp maken.  

 

De werkzaamheden komen voort uit onze samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de gemeente Amsterdam. Binnen dit contract worden de duurzame ambities van de gemeente Amsterdam en Griekspoor samengebracht door zo duurzaam mogelijk te werken. Onze medewerkers maken dan ook gebruik van elektrisch vervoer van en naar de projectlocatie. 

 

“Vanwege de strakke planning is een goede communicatie met alle betrokken partijen van groot belang”, vertel Yannick van Domburg, coördinator vanuit Griekspoor op dit project. “Mede door onze kennis en kunde op dit gebied verlopen de werkzaamheden tot op heden volgens plan”. Bij dit project maken wij gebruik van ons GPS systeem. Hierdoor is er minder kans op fouten tussen de planning en de uitvoering, en verminderen we verspilling van materiaal.