Privacyverklaring Griekspoor BV

Griekspoor is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is van toepassing voor de volgende bedrijven:

Gebr. Griekspoor BV, Griekspoor Vlamspuittechniek BV en F&R Nieuw Vennep Holding BV, verder te noemen Griekspoor, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34069563 resp. 34286655 en 34081013. Adresgegevens: Venneperweg 905, 2152 MD Nieuw-Vennep. Telefoonnummer: 0252 672614.

Aanleiding

Griekspoor BV hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken
 • Contactgegevens (potentiele) opdrachtgevers.
 • Contactgegevens leveranciers van diensten en producten.
 • Bezoekers website.
Persoonsgegevens en bewaartermijnen
 • Voor- en achternaam:
 • Geslacht:
 • Adresgegevens:
 • Telefoonnummer:
 • E-mailadres:
 • Locatie voor uitvoeren werkzaamheden:
 • Bankrekeningnummer:
 • BSN (wettelijke verplichting):
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt:

Minimaal 2 jaar na laatste contact

Minimaal 2 jaar na laatste contact

Minimaal 2 jaar na laatste contact

Minimaal 2 jaar na laatste contact

Minimaal 2 jaar na laatste contact

Minimaal 2 jaar na laatste contact

Minimaal 7 jaar na laatste contact (fiscale bewaarplicht)

Minimaal 7 jaar na laatste contact (fiscale bewaarplicht)

Minimaal 2 jaar na laatste contact

Griekspoor BV bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Doel en grondslag

Griekspoor BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

 • Aanbieden en uitvoeren van diensten:
 • U bellen of e-mailen voor uitvoering van onze dienstverlening:
 • Afhandelen van jouw betaling:
 • Verzenden van onze nieuwsbrief:
 • Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst:
 • Uitvoeren overeenkomst
 • Uitvoeren overeenkomst
 • Uitvoeren overeenkomst
 • Uitvoeren overeenkomst, gerechtvaardigd belang bij potentiële klanten
 • Wettelijke verplichting
Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt Griekspoor BV in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij de inhuur van onderaannemers, ZZP’ers en uitzendkrachten. In dergelijke situatie wordt u op de hoogte gesteld.

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Griekspoor BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben, als dat van toepassing is, verwerkersovereenkomsten afgesloten met diverse partijen.
Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Cookies

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies, dat zijn kleine tekstbestanden om uw gebruikerservaring te verbeteren. Voor bepaalde soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Social media

Op onze website staan buttons van social media, zoals Facebook, Twitter en Linkedin, zodat onze berichten gemakkelijk te delen zijn. Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Privacy medewerkers Griekspoor BV

Griekspoor BV heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van bedrijfsgegevens. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging

Griekspoor BV neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande gegevens of via emailadres: info@griekspoor.nl.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware op onze device.
 • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Vergrendeling van de devices.
Uw rechten
 • Recht op inzage

U hebt het recht om te allen tijden uw gegevens op te vragen die bij Griekspoor BV vastgelegd en bewaard worden.

 • Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Griekspoor BV.

 • Recht op overdracht (dataportabiliteit)

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Griekspoor BV opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan hebt u het recht op overdracht. Hierbij dient Griekspoor BV al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 • Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Griekspoor BV vastgelegd zijn? Dan hebt u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Griekspoor BV uw gegevens gebruikt? Dan hebt u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Griekspoor BV. Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens, binnen één maand zoals is voorgeschreven. Daarnaast helpen wij u graag verder als uw klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u het toch niet eens zijn met ons handelen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht te openbaren

Griekspoor BV behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Griekspoor BV dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Griekspoor BV te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen

Hebt u toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:
Griekspoor
T.a.v. de heer N. de Koning Postbus 191
2150 AD Nieuw-Vennep
Telefoon: 0252-672614 Email: info@griekspoor.nl