Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een vorm van ondernemen waarbij je als bedrijf ook wat terugdoet voor de maatschappij. Griekspoor beschouwt MVO als een proces, geen eindbestemming. Samen met het personeel gaan wij voor de best mogelijke bedrijfsvoering. Dit betekent ook dat bij iedere bedrijfsbeslissing de afweging tussen betrokken personen en stakeholders, bedrijven en organisaties wordt meegenomen. Hieronder voorbeelden van wat we doen we voor mens, milieu en maatschappij.

Mens

Griekspoor heeft Trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit betekent dat Griekspoor op een duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage levert op het gebied van sociaal ondernemen. Uit de onafhankelijke toetsing door een Certificerende Instelling blijkt dat Griekspoor ook op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Meer informatie over de PSO vindt u op de website van PSO.

 

Belangrijk bij de werkzaamheden die wij uitvoeren, is het optimaliseren van het veilig, gezond en duurzaam werken. Griekspoor is in het bezit van het VCA**, dat staat voor de Veiligheids Checklist Aannemers. Wij gebruiken dit als leidraad voor het borgen van de veiligheid op en rond alle werklocaties. Daarnaast zijn wij in het bezit van het ISO 9001 certificaat.

 

Een goed bedrijf functioneert niet zonder dat er gedreven en gemotiveerd personeel rondloopt. Griekspoor probeert altijd uitdagingen aan het personeel te bieden, bijvoorbeeld door interne cursussen te geven. Ook zijn er binnen het bedrijf veel doorgroeimogelijkheden voor het personeel. Griekspoor heeft een eigen fietsclub. Deze bestaat uit personeelsleden die regelmatig meefietsen met evenementen.

 

Gedragscode

Griekspoor heeft een gedragscode. Een gedragscode is een set van gedragsregels met het oog op onze normen en waarden, (algemene) omgangsregels en de wijze waarop wij als bedrijf willen omgaan met medewerkers, klanten en maatschappij/ samenleving. Ons handelen zal te allen tijde toetsbaar zijn aan onze gedragscode.

Milieu

Griekspoor heeft  het CO2-bewust certificaat niveau 5 in bezit. Dit betekent onder andere dat wij inzicht hebben in ons eigen energie verbruik, CO2 bewust handelen en onze leveranciers bevragen en behalen van de CO2-doelstellingen. Het CO2 bewust handelen zetten wij ook door in onze projecten. Daarnaast voldoet het systeem ‘Chain of Custody’ waar Griekspoor mee werkt aan de gestelde criteria van de Forest Stewardship Council. Dit betekent dat de producten en materialen die Griekspoor levert met het FSC®-keurmerk gecertificeerd zijn. Meer over milieu en duurzaamheid.

Maatschappij

Het idee van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is dat je als bedrijf, een deel van de winst die je maakt, herinvesteert de maatschappij in. Griekspoor doet dit op veel verschillende manieren. Griekspoor doneert jaarlijks onder meer aan de ‘Ride fort he Roses’ waarvan de opbrengst ten goede komt aan kankeronderzoek en aan het Adamashuis, een inloophuis voor kankerpatiënten en hun familie. Griekspoor staat voor topsport in de civiele techniek, het is dan ook niet gek dat Griekspoor fanatiek sportsponsor is van verschillende mooie sporten en initiatieven in de omgeving. Griekspoor sponsort ook verschillende sporters in de motorcross en de tennis.

Prestatieladder Socialer Ondernemen Trede 2
PSO Prestatieladder

Griekspoor levert op een duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage levert op het gebied van sociaal ondernemen. Uit een onafhankelijke toetsing blijkt dat Griekspoor ook op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven.

Circulair-west-logo-rgb

Griekspoor is aangesloten bij stichting Circulair West.
Stichting Circulair West wil duurzaamheid en de circulaire transitie in de regio bevorderen.
Duurzaamheid is voor ons een tweede natuur, het zit in ons DNA. Wij geloven in circulariteit: niet alleen voor klimaat, energie en milieu. Maar ook omdat hergebruik in het belang is van opdrachtgevers en gebruikers.