Kwaliteit

Vakmanschap is goed werk leveren vanuit kennis van zaken. Griekspoor blijft innoveren om te zorgen dat onze mensen vakmanschap kunnen blijven leveren.  Juist door dat vakmanschap blijven wij in staat te innoveren. Het DNA van Griekspoor is ‘de dingen slimmer doen’. Lijfspreuk van Joop Griekspoor, oprichter van het familiebedrijf, was: hoe kan ik het anders doen dan een ander? Onderscheidend zijn is de oorsprong van het bedrijf.

Certificaten

ISO 9001

Met dit kwaliteitsmanagementsysteem, dat bestaat uit diverse onderling verbonden interne procedures, streeft Griekspoor naar een zo hoog mogelijke kwaliteit.

ISO 14001

Het milieumanagementsysteem ondersteunt Griekspoor bij het procesmatig beheersen en voorkomen van milieu risico’s en het realiseren van de milieudoelstellingen.

VCA**

Griekspoor gebruikt de Veiligheids Checklist Aannemers als leidraad voor het borgen van de veiligheid op en rond alle werklocaties.

Groenkeur

Griekspoor heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Groenkeur BRL Groenvoorzieningen is hét keurmerk voor duurzame kwaliteit in het groen.

SKH-FSC

Griekspoor is door de Forest Stewardship Council® gecertificeerd voor het leveren van producten en materialen met FSC®-keurmerk.

CObewust en CO2 prestatieladder

De CO2– Prestatieladder is een meetinstrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projectenen leidt tot het behalen van het CO2-bewust Certificaat. Griekspoor heeft het CO2-bewust Certificaat op het hoogste niveau.

Prestatieladder Socialer Ondernemen Trede 2

Griekspoor heeft Trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! Dit betekent dat Griekspoor op een duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage levert op het gebied van sociaal ondernemen. Uit de onafhankelijke toetsing door een Certificerende Instelling blijkt dat Griekspoor ook op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven.

BRL 7000 (protocol 7003)

Dit is de BeoordelingsRichtLijn (BRL) voor het uitvoeren van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem, oftewel de Kwaliteitswaarborg Bodemheer SIKB. (Afdeling GWW)

BRL 9921

Dit is het procescertificaat van KOMO dat de richtlijnen en uitgangspunten bepaalt voor het plaatsen van speeltoestellen, de aanleg van de ondergrond en de manier waarop controle en onderhoud worden uitgevoerd. (Afdeling Speelvoorzieningen)

NEN1090

Het betreft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole volgens EN 1090-1:2009/A1:2011. Sinds 1 juli 2014 moeten alle onderdelen van een dragende staalconstructie voorzien zijn van een CE certificering volgens NEN-EN 1090. Een CE markering geeft aan dat je als producent verklaart dat staal- en aluminiumproducten aan de CE normering voldoen (Afdeling Techniek).

C IOS 9001
Logo C & SCCM
VCA SSVV
Groenkeur Keurmerk GK
Kwalieitskeumerk FSC
Co2-Prestatieleider
PSO Prestatieladder
Keurmerk bodembeheer
KOMO
KIWA gecertificeerd