Waterbeheer

Griekspoor biedt u (her)inrichting, renovatie, inspectie, onderhoud en reparatie van waterwerken. Van baggeren tot werk aan beschoeiingen, steigers enzovoort. 

Griekspoor kan de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 • Ecologisch onderhoud
 • Baggerwerken
 • Taluds, sloten en tochten
 • Beschoeiing en damwanden
 • Ruimtewinst

 • Baggeren_Griekspoor
 • Krozen_Haarlem_Griekspoor
 • waterbeheer-1
 • waterbeheer-2
 • waterbeheer-3
 • waterbeheer-4
 • waterbeheer-5
 • waterbheer-6

 

Ecologisch onderhoud

Griekspoor heeft ervaring met het (ecologisch) onderhoud van watergangen en -partijen. Wij houden de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving nauwgezet bij. Natuurlijk wordt bij al onze werkzaamheden volgens milieueisen gewerkt. Waar mogelijk investeert ons bedrijf in innovatieve werkwijzen of machines om de efficiency verder te verhogen.

 

 

Baggerwerken

Baggeren betekent meer dan het simpelweg op diepte houden van sloten, vaarten en waterpartijen. Bij dit soort werkzaamheden houdt Griekspoor nauwlettend het ecologisch evenwicht in de gaten, want dit mag niet verstoord worden. Soms is dit toch gebeurt en helpt het baggeren juist bij het herstellen van het ecologisch evenwicht.

 

Taluds, sloten en tochten

Griekspoor verzorgt daarnaast ook het (ecologische) onderhoud van taluds, sloten en tochten. Zoals krozen, het verwijderen van riet en ander groen uit sloten en tochten. Voor deze verplichte halfjaarlijkse klus beschikken wij over de juiste mankracht, machines en speciale apparatuur.

 

Beschoeiingen en damwanden

Een beschoeiing is een afbakening van slootkanten. Het doel van een beschoeiing is om de slootkant te beschermen tegen de nadelige invloeden van het water. Een damwand wordt gezet als het hoogteverschil tussen water en land groot is. Griekspoor werkt voor het aanbrengen van beschoeiingen en damwanden zoveel mogelijk met hardhouten producten met FSC®-keurmerk.

Ruimtewinst

De afbakening van het water langs uw perceel kan ook extra ruimte opleveren. Loopt uw tuin schuin af naar het water, dan kunnen wij een beschoeiing plaatsen op de grens van water en land. De beschoeiing heeft dezelfde hoogte als uw tuin. De aflopende gedeeltes vullen we daarna aan met grond, waardoor u meer vierkante meters tot uw beschikking krijgt. Ook als u een zwem- of bootsteiger wilt, kan Griekspoor u van dienst zijn.

 

Referentieprojecten & Nieuws (toon alleen referentieprojecten)