Driemond

Voortgang werkzaamheden Driemond

Sinds de aanvang van de werkzaamheden in september 2023 aan de brug en sluis in Driemond is er aanzienlijke vooruitgang geboekt. De noodbrug is geplaatst, waarna de oude brug is afgebroken. De landhoofden voor de nieuw te plaatsen brug zijn versterkt en uitgebreid. Er is een nieuwe technische ruimte gebouwd en het oude brugwachtershuis is verwijderd. 

De werkzaamheden aan de sluis zijn eveneens ver gevorderd. Schades aan het betonwerk zijn hersteld, het wrijfhout is vervangen en voorzien van aanmeervoorzieningen en drenkelingenregels, de drenklingentrappen zijn vervangen en verlengt en de sluisdeuren zijn gedemonteerd. 

Momenteel worden de mantelbuizen aangebracht. Door deze buizen loopt straks alle bekabeling voor de besturing van de sluisdeuren, het brugval, de verkeersseinen, de verlichting en camera’s. De komende weken wordt de nieuwe brug opgebouwd, te beginnen met de installatie van het nieuwe brugval deze week. Vervolgens wordt het straatwerk aangelegd naar de brug toe. De brug zal gereed zijn voor gebruik vóór de aanvang van het vaarseizoen.