Langebrug Haarlem

Vervolg groot onderhoud Langebrug Haarlem begin 2023

De Langebrug in Haarlem, in de volksmond ook wel bekend als de Verfroller, is toe aan groot onderhoud. De besturing wordt gemoderniseerd en is daarmee voorbereid voor bediening op afstand. Groot onderhoud en vernieuwing zijn nodig om ervoor te zorgen dat Haarlem ook in de toekomst bereikbaar en veilig blijft via deze bruggen.

Begin 2022 hebben wij verschillende inspecties en voorbereidende werkzaamheden gedaan. In maart hebben wij de hydraulische aandrijving gereviseerd, waardoor deze weer als nieuw functioneert.

Begin 2023 vervolgen wij de onderhoudswerkzaamheden. Een nieuwe trap komt aan de buitenzijde van de brugkelder, voor een veiligere toegang tot de kelder en de technische installaties.

Tussen 17 maart en 7 april 2023 staat er een drieweekse vaarstremming gepland, gedurende deze periode gaan wij het volgende doen:

  • vervangen van het volledige besturingssysteem;
  • vervangen lagers van de hoofddraaipunten van het val;
  • vervangen van de oplegblokken;
  • aanbrengen smeerleidingen naar de draaipunten;
  • reinigen van de bovenbouw;
  • aanleggen faunapassage langs de Langebrug tussen Schalkwijkerstraat en Kampervest.

We werken voor dit project in een bouwteam samen met de Gemeente Haarlem en het advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos. www.haarlem.nl/langebrug-groot-onderhoud.

Daarnaast zullen er in deze stremmingsperiode ook werkzaamheden worden uitgevoerd aan de nabij gelegen Melkbrug en Gravenstenenbrug.