Brug Fort bij de Kwakel vervangen

Vervangen van de brug Fort bij De Kwakel

[Update 3-9-2018]

De werkzaamheden zijn van start gegaan!

Allereerst een belangrijke mededeling voor de bewoners rondom de brug:
Dinsdag 4 september zullen wij niet aan het werk zijn bij de brug i.v.m. de kermis in de Kwakel!

Vorige week is Griekspoor begonnen aan het project. Om ervoor te zorgen dat het verkeer geen hinder ondervindt van de werkzaamheden, is er een tijdelijke brug neergelegd.

Nadat de tijdelijke brug gebruikt kon worden, is er begonnen met het slopen van de bestaande brug en de beschoeiing. Het afval dat hierbij vrijkomt wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.

De volgende stap in het realiseren van de nieuwe brug is het aanbrengen van de fundering van de brug en het aanbrengen van de nieuwe beschoeiing en landhoofden. In de werkplaats zijn de betonnen landhoofden al gemaakt, evenals het stalen brugdek. Deze kunnen zo gemakkelijk geplaatst worden op locatie, waardoor de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt.