Update verkeerplan Griekspoor

Vernieuwing verkeer/veiligheidsplan eigen terrein

Veiligheid staat altijd voorop. Op locatie bij onze projecten, maar ook op ons eigen terrein. Hoog tijd om het verkeersplan van ons eigen terrein een opfrisbeurt te geven.

Zebrapaden, looproutes en rode Velocoat EP om belangrijke kruispunten aan te duiden. Ook steeds meer van onze bedrijfswagen zijn elektrisch. De jongens van de afdeling Belijning zijn daarom ook aan de slag gegaan met het markeren van laad/parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen.