Schooperen

Onze producten vormen samen een totaalproces van 4 stappen. U kijkt nu naar Stap 3: Schooperen

Stap 1: Ontvetten - Stap 2: Stralen - Stap 3: Schooperen - Stap 4: Natlakken

Na het stralen volgt als eerste coating meestal een zink/aluminiumcoating. Deze coating beschermd het onderliggende product optimaal tegen corrosie en vormt een ideale primercoating voor een verfcoating. De coating wordt aangebracht in een speciale cabine met afmeting 12 x 5 x 5 meter. De dikte ligt standaard tussen de 50 en 100µm maar de coating kan op elke gewenste dikte worden gespoten.

In een zoutwateromgeving vindt een afname van de zink/aluminium (Zn/Al of ZinkAl) coating plaats van ca. 1 tot 2µm per jaar. Bij een coatingdikte van minimaal 50µm betekent dit een levensduur van 25 tot 50 jaar. Wanneer over de ZinkAl-coating nog een verfcoating komt, neem de levensduur ongeveer met een factor 2 toe.

Een bijkomend groot voordeel is dat, door de kathodische bescherming, bij een kleine beschadiging geen corrosie van het basismateriaal ontstaat. Tot op een afstand van ca. 5 mm vanaf de zinkal coating is het materiaal beschermd tegen corrosie, te vergelijken met en zinkanode op een schip.

Belangrijkste voordelen van schooperen t.o.v. het thermisch verzinken

Schooperen (een Griekspoortechniek) Thermisch verzinken
+ Uitstekende hechting van verfcoating - Slechte/niet betrouwbare hechting van verfcoating zelfs na moeilijke, dus dure, nabehandeling.
+ Kwaliteit van de lassen wordt niet beïnvloed door schooperen. - Lassen kunnen worden aangetast door het zuur in voorbereidingsproces voor het thermisch verzinken waardoor kwaliteit verminderd
+ Geen risico op scheuring van basismateriaal met inwendige spanningen - Risico van scheuren van materiaal waarin interne spanningen zitten (bv. gebogen plaat, of in omgeving rond een las)
+ Aangebrachte coating is taai - Aangebrachte coating is bros.
+ Geen beperkingen in afmetingen - Maximale afmeting afhankelijk van zinkbad
+ Uitstekende hechting van verfcoating - Slechte/niet betrouwbare hechting van verfcoating zelfs na moeilijke, dus dure, nabehandeling.
+ Coating is egaal van uiterlijk - Coating kan door allerlei oorzaken (bijvoorbeeld soort basismateriaal, verontreinigingen, vochtinwerking direct na verzinken etc.) oppervlaktefouten vertonen zoals witte en/of doffe grijze vlekken
+ Geschikt voor alle soorten staal - Niet geschikt voor zwavel(S)houdende staalsoorten zoals automatenstaal. Tevens geeft met Silicium (Si) en/of Fosfor (P) verontreinigd staal doffe vlekken.
+ Geen beperkingen in afmetingen - Maximale afmeting afhankelijk van zinkbad

 

thickness of zinc

De theorie van Schooperen

Zink / aluminium en zinkaluminium legering

Autogeen draadspuiten oftewel draadvlamspuiten is het oudste proces uit de thermische spuittechnologie. Door middel van een elektromotor of een luchtmotor wordt een materiaal in draadvorm door een spuitpistool getransporteerd en centraal in een brandend gas-zuurstofmengsel (meestal acetyleen-zuurstof) tot smelten gebracht. Vervolgens wordt het gesmolten materiaal door middel van perslucht naar het substraat verstoven om daar een deklaag te vormen.

Wanneer men voor de draden zink, aluminium of een zink-aluminiumlegering gebruikt, wordt het ook wel Schooperen genoemd, naar de naam van de uitvinder Dr. Schoop. Vaak wordt het autogeen draadspuiten vervangen door het elektrisch draadspuiten. Aan coatings aangebracht door middel van het elektrisch draadspuiten kunnen vrijwel dezelfde eigenschappen worden toegekend als aan de coatings die met autogeen draadspuiten zijn aangebracht. Voordeel van elektrisch draadspuiten is dat het proces energiezuiniger is en de coatingen een uitstekende hechting hebben.

Proces eigenschappen

 • Proces temperatuur:< 4.000ºC
 • Spuitdeeltjes snelheid:< 150 m/s

Enkele kenmerken

 • Goede hechtsterkte (hogere hechtsterkte dan een lakcoating)
 • Goede drukvastheid
 • Transporteerbaar proces, opspuiten op locatie mogelijk.

Typische coatings

 • Zink, Tin, aluminium of een legering van zink/aluminium enz.

Enkele toepassingen

 • Corrosiebescherming van sluizen, bruggen en alle stalen constructiewerken die aan een agressief (zout/chemisch) milieu zijn of worden blootgesteld.

Schooperen is een alternatief voor thermisch verzinken en wordt gebruikt als corrosiebescherming van sluizen, bruggen en alle stalen constructiewerken die aan een agressief (zout/chemisch) milieu zijn of worden blootgesteld. Een belangrijk verschil tussen schooperen en thermisch verzinken is dat het product bij schooperen niet warm wordt en er dus geen materiaalvervorming kan optreden. Hieronder staat een vergelijking van de normeisen van schooperen en thermisch verzinken naast elkaar. Bij onze downloads (link) vindt u een uitgebreid overzicht met de voor en- nadelen van schooperen ten opzichte van themisch verzinken.

Nog wijzigen, belangrijkste voordelen tov thermisch verzinken nog weergeven.

Schooperen EN ISO 2063:2005 (E) Thermisch Verz. NEN-EN-ISO 1461(Nl.)

Scope

Algemene eigenschappen + testmethoden voor thermisch gespoten metallische coatingen van Zn, Al of hun legeringen

Scope

Algemene eigenschappen + testmethoden voor thermisch verzinken. (HDG)

Laagdikte

Afhankelijk van de gebruikte legering en keuze van de engineer tussen 50 en 300 μm. Norm voor min. aantal te controleren producten en meetpunten

Laagdikte

Van veel factoren afhankelijk. Afhankelijk van dikte werkstuk tussen 35 en 85 μm. Norm voor min. aantal te controleren producten en meetpunten.

Uiterlijk

Uniform uiterlijk

Uiterlijk

Veel afwijkingen (vlekken, oneffenheden) toegestaan. Bepaalde afwijkingen (fluxresten, verdikkingen) niet toegestaan.

Bijwerken

Zie uiterlijk. Bijwerken niet noodzakelijk

Bijwerken n.a.v. verzinkfouten

Bijwerken toegestaan mits fout niet groter dan in norm beschreven. Bijwerken d.m.v. schooperen vlgs. 2063

Hechting
 1. Hechtingstest is hier gedefinieerd
 2. Aangebrachte coating is taai en heeft bij juiste straalreinheid zeer goede hechting.
Hechting
 1. Geen hechtingscriteria.
 2. Aangebrachte zinklagen kunnen bros zijn. Buigen kan breuk in zinklaag betekenen.

 

Referentieprojecten & Nieuws (toon alleen referentieprojecten)