Ontvetten (Cleanen / Stoomcleanen)

Onze producten vormen samen een totaalproces van 4 stappen. U kijkt nu naar Stap 1: Ontvetten / Reinigen

Stap 1: Ontvetten - Stap 2: Stralen - Stap 3: Schooperen - Stap 4: Natlakken

van grote objecten met (ultra) hogedruk water- en stoomcleaners

Griekspoor heeft diverse (ultra)hogedruk water- en stoomcleaners in haar machinepark om grote objecten te ontvetten cq reinigen. Het betreft zowel statische installaties als mobiele installaties. Deze worden niet alleen gebruikt als voorbewerking voor de coatingproductie maar worden ook ingezet voor reiniging van grote (vaste) objecten zoals bruggen, gebouwen en grote infrastructurele objecten. Wilt over dit laatste meer informatie gebruik dan de hier volgende link. U komt dan terecht op de productpagina van de Gebr. Griekspoor BV afdeling Techniek.

De theorie van Ontvetten (Cleanen / Stoomcleanen)

Het ontvetten vindt voor het straalproces plaats. Naast het handmatig ontvetten kan ontvetten ook gebeuren met behulp van een hoge druk waterreiniging. Toevoeging van ontvettingsmiddelen (zeep, alkaline reinigingsmiddel etc.) en hoge temperatuur (stoomcleanen) zal het ontvetten versnellen en verbeteren.

Normering (ISO 8501-4). ISO 8501 is van toepassing op een voorbehandeling met (ultra)hogedruk-reiniging met water. Er worden hier 3 reinheidsgraden (Wa1 – Wa2½) met betrekking tot zichtbare verontreinigingen gehanteerd, zoals roest, walshuid, oude verflagen en andere vreemde bestanddelen.

Beschrijving van het oppervlak na reiniging
Wa 1

Licht hogedruk-waterstralen

Waargenomen met het blote oog dient het oppervlak vrij te zijn van zichtbare olie en vet, loszittende of kwalitatief slechte verflagen, los zittende roest en andere vreemde bestanddelen. Eventueel nog aanwezige verontreinigingen moeten willekeurig verspreid zijn en stevig vastzitten.

Wa 2

Zorgvuldig hogedruk-waterstralen

Waargenomen met het blote oog dient het oppervlak vrij te zijn van zichtbare olie, vuil en het grootste deel van roest, vroegere verflagen en vreemde bestanddelen. Eventueel nog aanwezig verontreinigingen moeten willekeurig verspreid zijn en kunnen bestaan uit stevig vastzittende coatings, stevig vast zittende vreemde bestanddelen en vlekken van voormalige roest

Wa 2½

Zeer zorgvuldig hogedruk-waterstralen

Waargenomen met het blote oog dient het oppervlak vrij te zijn van zichtbare roest, olie, vet, vuil, vroegere verflagen en, met uitzondering van lichte sporen, van alle andere vreemde bestanddelen. Verkleuring van het oppervlak kan aanwezig zijn waar de originele coating niet intact was. De grijze of bruine/zwarte verkleuring waargenomen op staal met putroest/pitting kan niet verwijderd worden door waterstralen

 

Referentieprojecten & Nieuws (toon alleen referentieprojecten)