Kantmarkering

Veilig fietsen in gemeente Waterland

De mobiliteitsrevolutie zorgt ervoor dat het op de Nederlandse fietspaden drukker en drukker wordt. Hierdoor neemt helaas ook het aantal fietsongevallen toe.

Overheden houden bij de aanleg van nieuwe wegen steeds meer rekening met het toegenomen fietsverkeer door het aanleggen van meer en bredere fietspaden. Hierop speelt belijning een belangrijke rol. Waar voorheen alleen een midden belijning werd toegepast krijgen steeds meer fietspaden ook een doorgetrokken belijning aan de zijkanten. Deze reflecterende belijning zorgt ervoor dat de scheiding tussen het fietspad en de trottoirbanden of de wegberm, ook in het donker, duidelijk zichtbaar is.

Gemeenten hebben de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor initiatieven gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid, met speciale aandacht voor fietsers. Hierdoor heeft gemeente Waterland aan Griekspoor opdracht gegeven om aan aantal fietspaden van belijning te voorzien. Door de inzet van een compacte machine kon het werk worden uitgevoerd zonder het fietspad af te sluiten en ondervond het fietsverkeer minimale hinder.

Interesse? Kijk hier voor de mogelijkheden