Griekspoor Renovatie Groenhoven Amsterdam

Speelvoorzieningen in Amsterdam op circulaire wijze vernieuwen

Gemeente Amsterdam en Griekspoor streven naar circulair vernieuwen van speelvoorzieningen

In Amsterdam worden veel speelplekken op circulaire wijze vernieuwd. Dat past in de doelstelling van de gemeente om in 2050 een volledig circulaire stad te zijn, waarbij materialen en grondstoffen hergebruikt worden en geen afval geproduceerd wordt.  Om speelplekken te vernieuwen doet de gemeente daarom beroep op civieltechnisch bedrijf Griekspoor.

Rinke Hilbrandie, Senior Adviseur Assetmanagement, Verkeer en Openbare Ruimte van de Gemeente Amsterdam: “Jaarlijks bepalen we aan de hand van veiligheidsinspecties welke speelplekken opgeknapt moeten worden. Hierbij kijken we naar de beschikbare budgetten en technische levensduur. Met beperkte budgetten slagen we er alsnog in om hele speelplekken te voorzien van een nieuwe inrichting, middels het hergebruiken van toestellen of het plaatsen van nieuwe toestellen. Duurzaamheid is daarbij één van onze speerpunten.Dat kan door speeltoestellen te rouleren: wanneer ze op de ene plek niet meer nodig zijnmaar nog wel in goede staat, kunnen ze ergens anders worden ingezet.

Op circulaire wijze vernieuwen

Een voorbeeld van speeltoestellen die volledig gerenoveerd worden zijn toestellen van de ontwerper Aldo van Eyck. “Deze toestellen worden door iedereen gezien als een kunstwerk” aldus Kevin Griekspoor van de afdeling Speelvoorzieningen. “Wij nemen de toestellen op, herstellen ze indien nodig en plaatsen ze vervolgens opnieuw.” 

Griekspoor blaast zowel grote als kleine toestellen nieuw leven in, bijvoorbeeld een wip. Kevin Griekspoor: “Deze bestaat voor het grootste deel uit rvs. De houten zitting vervangen we dan voor een nylon variant, aangezien nylon niet kan rotten. De wip ziet er weer als nieuw uit. We repareren niet alleen maar proberen de toestellen ook kwalitatief te verbeteren, vooral ook om de levensduur te verlengen.” 

Goed onderhoud is enorm belangrijk

Griekspoor probeert zoveel als mogelijk op circulaire wijze te vernieuwen, bijvoorbeeld door onderdelen van andere Amsterdamse speelplekken te gebruiken. “Wij werken nu ruim vijf jaar voor de Gemeente Amsterdam, waarbij we speelplekken op circulaire wijze opnieuw mogen inrichten. Daarbij is goede inspectie en het periodiek onderhouden enorm belangrijk. Het onderhoud is niet alleen belangrijk vanuit veiligheidsoogpunt, het zorgt ook voor een langere levensduur.” 

Amsterdam Zuidoost – voor-en-na