Speelondergrond verharding Nieuwkoop

Speelondergrond verharding Nieuwkoop

Griekspoor is in de gemeente Nieuwkoop bezig met het vervangen van de ondergronden. De schorsondergronden van verschillende speelplaatsen worden verhard. Ook worden er valdempende rubbertegels aangebracht. Het aanbrengen van verharding brengt veel voordelen met zich mee. Zo zijn de speelplaatsen nu rolstoeltoegankelijk, is de levensduur langer dan dat van boomschors en kunnen vuile en scherpe objecten makkelijker verwijderd worden.