Schouwmeldingen

Schouwmeldingen Hoogheemraadschap Rijnland

Binnen het beheergebied van Hoogheemraadschap Rijnland, dat zich ruwweg uitstrekt van Velsen tot Gouda, voeren wij momenteel slootonderhoud uit voor verschillende opdrachtgevers op basis van openstaande schouwmeldingen. Rijnland schouwt een aantal keer per jaar of watergangen en de aanliggende oevers voldoende zijn onderhouden. In principe zijn perceeleigenaren met aangrenzende sloten of kanalen zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Niet alle eigenaren van deze waterwegen voldoen echter aan de gestelde eisen van Rijnland, en sommige watergangen worden mogelijk over het hoofd gezien. 

Sloten, kanalen, meren en plassen spelen een cruciale rol in ons watersysteem. Ze zorgen voor de aanvoer, afvoer en tijdelijke opslag van water. Overmatige plantengroei en vervuiling in het water kunnen de waterstroom belemmeren. Na het uitvoeren van onze reguliere werkzaamheden voor Rijnland hebben we de opdracht gekregen om de openstaande schouwmelden op te pakken. Dit omvat het schoonmaken van waterwegen die weliswaar onderhouden hadden moeten worden, maar waarbij dit om verschillende redenen niet is gebeurd.