Buitentrappen renovatie

Renoveren buitentrappen

Griekspoor is bezig met het renoveren van een aantal buitentrappen. Bij elke trap worden eerst de bestaande traptreden verwijderd, waarna de stootborden gereinigd worden. Daarna zijn de bestaande betontrappen geëgaliseerd zodat de nieuwe treden geplaatst konden worden. Op de onderstaande foto’s is de renovatie in verschillende stappen te zien. De eerste foto is de opnamefoto, voordat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Op de tweede en derde foto zijn de werknemers van Griekspoor druk bezig met het renoveren van de traptreden. De foto’s daarna geven het eindresultaat weer.