Aanpak wateroverlast tunnel Doctor Lelylaan in Leiden

 

Opdrachtgever: gemeente Leiden

Uitvoeringsperiode: Juli/augustus 2020 

Belangrijke aspecten: Het verbeteren van de waterafvoer in de tunnel op de Doctor Lelylaan te Leiden. De Doctor Lelylaan een van de belangrijkste verkeersaders van Leiden. 

Door de klimaatverandering kampen we in Nederland de laatste jaren steeds vaker met hevigere regenbuien die flink wat wateroverlast veroorzaken. Flinke buien kunnen plasvorming op het wegdek veroorzaken. Dit komt onder andere voor wanneer de hoeveelheid water niet snel genoeg afgevoerd kan worden via de afvoergoten of via het riool. In Leiden hadden ze hiermee te maken, het wegdek in de tunnel op de Doctor Lelylaan (een van de belangrijkste verkeersaders van Leiden) stond geregeld onder water. 

In opdracht van gemeente Leiden is door Griekspoor de waterafvoer in de tunnel op de Doctor Lelylaan verbeterd. Aan weerszijde is langs de gehele lengte van de tunnel is een lijngoot geplaatst, die als tijdelijke waterberging dient en ervoor zorgt dat het water wegstroomt. Tevens is aan weerszijde van de tunnel over de gehele breedte van de weg een geluidsarme, zwaar verkeer lijngoot aangebracht. Na het plaatsen van de nieuwe goten in en rondom de tunnel, is de bestrating herstelt en het wegdek, zowel de rioolput schacht als de lijngoot netjes afgewerkt met asfalt. En is de tunnelbak gereinigd. 

Foto's van de werkzaamheden:

  • 1.Doctor_Lelylaan_Leiden
  • 2.Reinigen_wanden_en_leuningen
  • Lijngoot
  • Waterafvoer
  • Waterafvoer_2
  • Waterafvoer_3

 

 

Referentieprojecten & Nieuws (toon alleen referentieprojecten)