Molenvlietbrug Aalsmeer

Opdrachtgever: Gemeente Amstelveen

Vraagstelling: Griekspoor kreeg na de onderzoeksfase de opdracht tot het renoveren van de machinebrug door het verzwaren van de landhoofden en het vervangen van het brugdeel.

Oplossing: In de voorbereidingsfase voerde Griekspoor een asbestonderzoek uit, hetgeen uitwees dat tijdens de bouw van de brug geen asbest is verwerkt. Er werd overlegd met de nutsbedrijven om te zien hoe de kabel- en leidingtracés liepen en hoe deze in de nieuwe situatie moesten gaan lopen. Ook ondersteunde Griekspoor de Gemeente Amstelveen bij de totstandkoming van het verkeersplan en de communicatie met openbaarvervoersmaatschappijen en noodhulpdiensten. Griekspoor verzorgde eveneens het vergunningstraject.

De uitvoeringsfase besloeg in totaal slechts twee maanden tijd, van de eerste sloopwerkzaamheden tot de definitieve oplevering van de brug.

 • Griekspoor_Molenvlietbrug_Amstelveen_1
 • Griekspoor_Molenvlietbrug_Amstelveen_2
 • Griekspoor_Molenvlietbrug_Amstelveen_3
 • Griekspoor_Molenvlietbrug_Amstelveen_4
 • Griekspoor_Molenvlietbrug_Amstelveen_5
 • Griekspoor_Molenvlietbrug_Amstelveen_6
 • Griekspoor_Molenvlietbrug_Amstelveen_7
 • Griekspoor_Molenvlietbrug_Amstelveen_8
 • Griekspoor_Molenvlietbrug_Amstelveen_9
 • Griekspoor_Molenvlietbrug_Amstelveen_91
 • Griekspoor_Molenvlietbrug_Amstelveen_92
 • Molenvlietbrug_Griekspoor_Amstelveen_1
 • Molenvlietbrug_Griekspoor_Amstelveen_2
 • Molenvlietbrug_Griekspoor_Amstelveen_3
 • Molenvlietbrug_Griekspoor_Amstelveen_4
 • Molenvlietbrug_Griekspoor_Amstelveen_5
 • Molenvlietbrug_Griekspoor_Amstelveen_6
 • Molenvlietbrug_Griekspoor_Amstelveen_7

 

Referentieprojecten & Nieuws (toon alleen referentieprojecten)