Machinebrug Aalsmeer

Opdrachtgever: Gemeente Amstelveen

Vraagstelling: Griekspoor kreeg na de onderzoeksfase de opdracht tot het renoveren van de machinebrug door het vervangen van drie van de vier brugdelen en deze weer aan te sluiten op het deel dat behouden zou worden.

Oplossing: In de voorbereidingsfase voerde Griekspoor een asbestonderzoek uit, hetgeen uitwees dat tijdens de bouw van de brug geen asbest is verwerkt. Er werd overlegd met de nutsbedrijven om te zien hoe de kabel- en leidingtracés liepen en hoe deze in de nieuwe situatie moesten gaan lopen. Tevens werd een nulmeting gedaan van de staat van de gebouwen in de directe omgeving van de bouwplaats. Ook ondersteunde Griekspoor de Gemeente Amstelveen bij de totstandkoming van het verkeersplan en de communicatie met provinciale diensten, belangenorganisaties, bewoners, bedrijven, openbaarvervoersmaatschappijen en noodhulpdiensten. Griekspoor verzorgde eveneens het vergunningstraject.

De uitvoeringsfase besloeg in totaal slechts twee maanden tijd, van de plaatsing van een noodbrug tot de definitieve oplevering van de brug, inclusief belijning en verkeersinstallatie.

Griekspoor_Machinebrug_betonbrug_1
Griekspoor_Machinebrug_betonbrug_2
Griekspoor_Machinebrug_betonbrug_3
Griekspoor_Machinebrug_betonbrug_4
Griekspoor_Machinebrug_betonbrug_5
Griekspoor_Machinebrug_betonbrug_6
Griekspoor_Machinebrug_betonbrug_7
Griekspoor_Machinebrug_betonbrug_8
Griekspoor_Machinebrug_betonbrug_9
Machinebrug_Griekspoor_beton_1
Machinebrug_Griekspoor_beton_3
Machinebrug_Griekspoor_beton_4
Machinebrug_Griekspoor_beton_5
Machinebrug_Griekspoor_beton_6
Machinebrug_Griekspoor_beton_7
Machinebrug_Griekspoor_beton_8
Machinebrug_Griekspoor_beton_9
Machinebrug_Griekspoor_beton_overzicht
Renovatie_Griekspoor_Machinebrug_beton_1
Renovatie_Griekspoor_Machinebrug_beton_2
Renovatie_Griekspoor_Machinebrug_beton_3
Renovatie_Griekspoor_Machinebrug_beton_4
Renovatie_Griekspoor_Machinebrug_beton_5
Renovatie_Griekspoor_Machinebrug_beton_7
Referentieprojecten & Nieuws (toon alleen referentieprojecten)