Categorie
Beschoeiing en damwanden, Grond, weg en water
Project:

Waterpeil weer op niveau in Lijnden

Belangrijke aspecten:

In het dorp Lijnden (gemeente Haarlemmermeer) zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd om het waterpeil weer op niveau te krijgen.

Opdrachtgever: 

gemeente Haarlemmermeer

Uitvoeringsperiode:

november 2020

geleverde diensten
  • Het dichtmetselen van een duiker;
  • Het verwijderen van 2 bestaande houten dammen;
  • Het plaatsen van één nieuwe damwand.
In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer hebben we in het Noord-Hollandse dorpje Lijnden werkzaamheden uitgevoerd om het waterpeil op niveau te krijgen.
De nieuwe damwand is voorzien van een doorvoer met schuifafsluiter, om het waterpeil te regelen. De schuifafsluiter kan veilig en makkelijk bediend worden middels het nieuw geplaatste bordes. Tevens is om de doorvoer een krooshek aangebracht om drijvende materialen tegen te houden. Om ervoor te zorgen dat mensen het bordes niet gaan gebruiken als bruggetje, is op het bordes een slootwaaier aangebracht.