Categorie
Beschoeiing en damwanden, Grond, weg en water
Project:

Waterpeil herstellen in Zaandam

Opdrachtgever: 

gemeente Alphen aan den Rijn

Uitvoeringsperiode:

december 2020

In Zwammerdam (Zuid-Holland) ondervond een bewoner problemen met een stuw in de watergang naast zijn woning, die door achterloopsheid niet goed meer werkte en voor een droog liggende watergang zorgde. Aan de hand van deze melding bij de gemeente Alphen aan den Rijn, heeft Griekspoor in opdracht van, onder andere nieuwe beschoeiing aangebracht en de damwand vervangen om het waterniveau op peil te houden.

Ten behoeve van de bereikbaarheid van de watergang zijn er eerst diverse snoeiwerkzaamheden uitgevoerd om alle wildgroei te verwijderen. Vervolgens is de oude damwand vervangen voor een nieuwe, waar een overstort in is gemaakt. Om de watergang strak aan te laten sluiten en achterloopsheid te voorkomen is er ook een beschoeiing rondom de watergang aangebracht. Deze beschoeiing draagt ook bij aan het voorkomen van andere verzakkingen bij het aangrenzend perceel. Tevens zijn er enkele doorvoeren gemaakt t.b.v. de waterafvoer vanuit de tuin van de woning grenzend aan de watergang.