Categorie
Beweegware bruggen, Bruggen en overig

Project: Schouwbroekerbrug Haarlem

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem

Uitvoeringsperiode: Eerste kwartaal 2024

Verbinding vernieuwd: Groot onderhoud aan Schouwbroekerbrug voltooid

In opdracht van Gemeente Haarlem hebben wij, samen met onze uitvoerende partners HZE en Rusthoven, groot onderhoud uitgevoerd aan de Schouwbroekerbrug. Witteveen en Bos heeft de engineering en uitvoering begeleid. De brug vormt een belangrijke verbinding over het Spaarne tussen de Haarlemse wijk Schalkwijk en buurgemeente Heemstede. De werkzaamheden op locatie zijn in januari 2024 gestart. Eind maart 2024 wordt de gerenoveerde brug opgeleverd aan gemeente Haarlem.  

 

Uit de inspectie van Antea Groep en de bestekspecificatie van Witteveen en Bos bleek dat er renovaties nodig waren op zowel werktuigbouwkundig, elektrotechnisch als civieltechnisch gebied. Onze partner HZE heeft zich beziggehouden met de renovatie van een gedeelte van de elektrotechnische installatie die verantwoordelijk is voor de aansturing van de brugaandrijving.  

 

Samen met onze partners zijn diverse slijtagegevoelige onderdelen van de aandrijving vervangen, waaronder de tandwielkast, tandheugel, ronsel en rem. Tevens hebben we de grendels van de brug gerenoveerd. De grendels zorgen ervoor dat het brugval bij sluiting van de brug vergrendeld wordt met het landhoofd. De oplegblokken onder het brugval en de scheepsverkeerseinen zijn vervangen. De hoofdraaipuntstoelen waren onderhevig aan flinke corrosie en zijn daarom gerenoveerd, versterkt en geconserveerd.  

 

De werkzaamheden aan de grendels, oplegblokken en hoofddraaipuntstoelen zijn ’s nachts uitgevoerd. Waar mogelijk hebben we zo veel mogelijk werkzaamheden gecombineerd om de overlast voor omgeving en weggebruikers te beperken. De werkzaamheden aan de Schouwbroekerbrug vallen samen met werkzaamheden aan een aantal andere bruggen in gemeente Haarlem. Hierdoor is het scheepvaartverkeer gestremd tot aan de start van het vaarseizoen.

  

Groot onderhoud aan bruggen past goed binnen de duurzame doelen van Gemeente Haarlem en Griekspoor. Bij onze werkzaamheden aan de Schouwbroekerbrug, hebben we alleen de onderdelen vervangen die niet kunnen worden gereviseerd. De brug kan na deze werkzaamheden weer jaren functioneren!