Categorie
Baggeren, Grond, weg en water
Project:

Uitbaggeren van watergangen te De Lange Bretten

Griekspoor is bezig met het uitbaggeren van diverse watergangen te Amsterdam Nieuw-West. De werkzaamheden vinden plaats in de volgende gebieden: natuurgebied De Lange Bretten, De Grote Braak en sportpark Spieringhorn. In nauwe samenwerking met Noord-Hollands Landschap, Waternet en gemeente Amsterdam Nieuw-West worden deze werkzaamheden uitgevoerd conform de flora- en faunawetgeving. De intentie van deze werkzaamheden is om te zorgen voor een maximale waterberging en een maximale waterafvoer in deze gebieden te genereren. De watergangen worden uitgebaggerd met behulp van een mobiele kraan en een baggerduwboot. Van de baggerspecie wordt een deel op de kant verwerkt. De trekkers met baggerkippers zorgen voor afvoer van de baggerspecie welke niet op de kant verwerkt kan worden naar de diverse verwerkingslocaties.

Verwerkingslocaties zijn aangelegd bij bijvoorbeeld de Seineweg. Na indroging van de baggerspecie wordt de specie over de locatie verwerkt.