Categorie
Nieuw ontwerp en aanleg, Spelen
Project:

Speelterrein Amsterdam

Het verwijderen en afvoeren van de bestaande speeltoestellen, ondergronden, verharding en hemelwaterafvoer. Het op hoogte brengen van de speelplaats, het leveren en plaatsen van nieuwe speeltoestellen, straatmeubilair, verhardingen, hemelwaterafvoer en val dempende ondergronden.