Categorie
Nieuw ontwerp en aanleg, Renovatie, Spelen
Project:

Speelplein Amsterdam

Opdrachtgever:

gemeente Haarlemmermeer

Het verwijderen en afvoeren van de bestaande speeltoestellen en ondergronden.
Het leveren en plaatsen van nieuwe speeltoestellen, straatmeubilair, verhardingen, hemelwaterafvoer, val dempende ondergronden, grasblokzoden en beplanting.