Categorie
Renovatie, Spelen
Project:

Speelplaats Frederik van Dorpstaat Amsterdam

Opdrachtgever:

gemeente Amsterdam Nieuw-West

Vraagstelling:

Renoveren van de speelplaats aan de Frederik van Dorpstraat Amsterdam.

Griekspoor is bezig geweest met het renoveren van de speelplaats aan de Frederik van Dorpstraat Amsterdam. De bestaande speeltoestellen zijn gedemonteerd en afgevoerd naar het gemeentedepot. Alle verharding, valondergronden en de zandbak zijn afgevoerd naar een erkende verwerkingsinstantie. Vervolgens zijn de nieuwe speeltoestellen geplaatst en is de verharding en hemelwaterafvoer aangelegd met nieuw materiaal. Als afscheiding en ter decoratie tussen het gras en de verharding zijn rondom de speelplaats houten paaltjes geplaatst en onderling verbonden met een RVS-strip. Langs de kant van de weg is het hekwerk opnieuw geplaatst en aangevuld met nieuw hekwerk. Als laatste zijn de kunstgras valondergronden aangelegd onder de speeltoestellen en zijn robinia houten palen geplaatst ter decoratie. Om de speelplaats af te maken wordt dit voorjaar door Griekspoor de belijning nog aangebracht.