Categorie
Beschoeiing en damwanden, Grond, weg en water
Project:

Renovatie Damsluis Vijfhuizen

Opdrachtgever:

gemeente Haarlemmermeer

In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer heeft Griekspoor een grootschalige renovatie uitgevoerd aan de damsluis Vijfhuizen. Alhoewel de damsluis zijn oorspronkelijke taak, het onder water zetten van tactisch gekozen gebieden in oorlogstijd om zo de vijand te hinderen, al jaren niet meer uitvoert, heeft de damsluis nog altijd een grote historische waarde.  De damsluis van Vijfhuizen maakte deel uit van de Stelling van Amsterdam. De sluis is rond 1889 gebouwd en staat op de lijst van Werelderfgoed UNESCO.

Proces

De renovatie was gericht op het behouden van het karakter van de damsluis en daarbij het schoonmaken en verstevigen van de damsluis. De gehele damsluis is nagelopen op versleten metselwerk en waar nodig, is nieuw metselwerk aangebracht. Ook de twee loopbruggen werden grondig gerenoveerd, zo kregen de bruggen beide een nieuw brugdek. Van één brug werd de leuning vervangen voor een nieuwe leuning, de leuning van de andere brug werd grondig schoongemaakt en geconserveerd. Daarnaast heeft Griekspoor ook een zitbankje geplaatst, zodat de voorbijganger kan genieten van dit mooie stukje geschiedenis dat in Vijfhuizen te vinden is.

Eindresultaat