Categorie
Beschoeiing en damwanden, Grond, weg en water
Project:

Plaatsing beschoeiing langs de Rijksweg

Opdrachtgever: 

gemeente Velsen

Uitvoeringsperiode:

november 2020

In opdracht van de gemeente Velsen hebben wij langs de Rijksweg, ter hoogte van Santpoort-Noord, beschoeiing aangebracht. Het aanleggen van beschoeiing op deze locatie was nodig omdat er afschuiving in het talud geconstateerd werd. De beschoeiing zorgt ervoor dat de grond niet afschuift. In totaal hebben wij over een lengte van zesenzestig meter beschoeiing geplaatst.

Afgelopen zomer hebben we langs de Rijksweg het eerste gedeelte van de beschoeiing geplaatst vanwege een afschuiving in de helling naast het fietspad. In november hebben we op locatie nog achtenveertig meter beschoeiing extra geplaatst. Het plaatsen van deze beschoeiing is gedaan om eventuele verschuiving van het talud of verzakkingen van het naastgelegen fietspad en de weg in de toekomst te voorkomen. Na het afronden van de beschoeiingswerkzaamheden hebben we de grond rondom ingezaaid met graszaad.