Categorie
Bedrijfshallen en terreinen, Belijning

Project: Hilverda de Boer, de Kwakel

Opdrachtgever: Hilverda de Boer

Uitvoeringsperiode: Januari/Februari 2022

Hilverda De Boer is al ruim honderd jaar een bloemenexporteur. Het distributiecentrum gevestigd in de Kwakel telt meer dan 33.000 vierkante meter. Wat begon als een klein familiebedrijf is uitgegroeid tot een sierteelt specialist, actief en succesvol in meer dan 52 landen met ruim 250 medewerkers.

 

Samen met Hilverda de Boer hebben wij een nieuw verkeersplan opgesteld, om de veiligheid van medewerkers en bezoekers te vergroten en alle ruimte op de werkvloer optimaal te benutten. Een verkeersplan is nodig om te kunnen voldoen aan de Arbo-wetgeving. Waar voetgangers en rijdend materieel in dezelfde ruimte bewegen, is een werkgever verplicht te zorgen dat voetgangers zich veilig kunnen voortbewegen.

 

Een veilige werkvloer

Hilverda de Boer heeft ons tijdens een rondleiding door het distributiecentrum toelichting gegeven over het werk en de werkprocessen. Tijdens deze inventarisatie hebben we besproken waar de problemen ontstaan en welke markeringen zorgen voor de veiligste oplossing. De verschillende soorten markeringen hebben wij ingetekend in de plattegrond(en) van de locatie. Zo hebben looproutes en zebrapaden een groene markering, het rijdend materieel geel en opstelvakken worden aangeduid met een witte markering. De ruimtes die vrijgehouden moeten worden rondom o.a. blusmiddelen en vluchtdeuren worden aangeduid met een rood kruis. Op enkele plekken in het distributiecentrum zijn waarschuwingspictogrammen op de vloer aangebracht om mogelijk gevaarlijke situaties extra onder de aandacht te brengen.

 

Hilverda de Boer heeft weinig hinder ondervonden gedurende de werkzaamheden. Het aanbrengen van de veiligheidsmarkeringen hebben we verspreid over meerdere dagen en buiten de productie-uren gedaan. Het eindresultaat is een veilig en overzichtelijk distributiecentrum voor medewerkers en bezoekers.