Categorie
Grond, weg en water, Maaien
Project: Najaarswerkzaamheden in volle gang
De najaarsmaaironde

Momenteel zijn we volop bezig met maaiwerkzaamheden voor o.a. Staatbosbeheer en gemeente Nieuwkoop. Tijdens de najaarsmaaironde worden de bermen geheel gemaaid en daarmee winterklaar gemaakt. Voor diverse opdrachtgevers hanteren we twee maairondes per jaar. Een in het voorjaar (juni/juli) en een in het najaar (oktober/november).

Planten en onkruid dat langs sloten groeit, kunnen de aan- en afvoer van water belemmeren. Daarom is het volledig maaien belangrijk, zeker met het najaar en de winterperiode voor de deur. Aansluitend wordt gestart met het slootonderhoud. In het najaar wordt er ook een volledige schouwronde uitgevoerd.

Tijdens de voorjaarsbloei maaien we één kant van de weg volledig, aan de andere kant van diezelfde weg wordt er dan slechts 1 meter vanaf de weg gemaaid. Tijdens de zomerbloei draaien wij deze werkwijze om. Lees hier waarom wij dit doen.