Categorie
Bruggen en overig, Vaste bruggen
Project:

Molenvlietbrug Aalsmeer

Opdrachtgever:

gemeente Amstelveen

Vraagstelling:

In de voorbereidingsfase voerde Griekspoor een asbestonderzoek uit, hetgeen uitwees dat tijdens de bouw van de brug geen asbest is verwerkt. Er werd overlegd met de nutsbedrijven om te zien hoe de kabel- en leidingtracés liepen en hoe deze in de nieuwe situatie moesten gaan lopen. Ook ondersteunde Griekspoor de Gemeente Amstelveen bij de totstandkoming van het verkeersplan en de communicatie met openbaarvervoersmaatschappijen en noodhulpdiensten. Griekspoor verzorgde eveneens het vergunningstraject.

De uitvoeringsfase besloeg in totaal slechts twee maanden tijd, van de eerste sloopwerkzaamheden tot de definitieve oplevering van de brug.