Categorie
Bruggen en overig, Vaste bruggen
Project:

Machinebrug Aalsmeer

Opdrachtgever:

gemeente Amstelveen

Vraagstelling:

Griekspoor kreeg na de onderzoeksfase de opdracht tot het renoveren van de machinebrug door het vervangen van drie van de vier brugdelen en deze weer aan te sluiten op het deel dat behouden zou worden.

In de voorbereidingsfase voerde Griekspoor een asbestonderzoek uit, hetgeen uitwees dat tijdens de bouw van de brug geen asbest is verwerkt. Er werd overlegd met de nutsbedrijven om te zien hoe de kabel- en leidingtracÊs liepen en hoe deze in de nieuwe situatie moesten gaan lopen. Tevens werd een nulmeting gedaan van de staat van de gebouwen in de directe omgeving van de bouwplaats. Ook ondersteunde Griekspoor de Gemeente Amstelveen bij de totstandkoming van het verkeersplan en de communicatie met provinciale diensten, belangenorganisaties, bewoners, bedrijven, openbaarvervoersmaatschappijen en noodhulpdiensten. Griekspoor verzorgde eveneens het vergunningstraject.

De uitvoeringsfase besloeg in totaal slechts twee maanden tijd, van de plaatsing van een noodbrug tot de definitieve oplevering van de brug, inclusief belijning en verkeersinstallatie.