Categorie
Grond, weg en water, Maaien
Project:

Maaiwerkzaamheden gemeente Nieuwkoop

Opdrachtgever: 

gemeente Nieuwkoop

Uitvoeringsperiode:

2019 – heden

Inwoners van de gemeente Nieuwkoop zien Griekspoor ook dit jaar weer geregeld sloot- en maaiwerkzaamheden uitvoeren. Sinds 2019 zijn wij verantwoordelijk voor het maaien van de bermen en ander onderhoud aan sloten en tochten. De gemeente Nieuwkoop heeft een maaibeleid opgesteld op basis van twee maairondes per jaar, de voorjaarsbloei en de zomerbloei. Tijdens de voorjaarsbloei maaien we één kant van de weg volledig, aan de andere kant van diezelfde weg wordt er dan slechts 1 meter vanaf de weg gemaaid. Tijdens de zomerbloei draaien wij deze werkwijze om. Dit maaibeleid zorgt ervoor dat er rekening gehouden wordt met de flora en fauna. Ter voorbereiding op het maaien, worden bermen nagelopen op o.a. bewoonde vogelnesten en beschermde planten, zoals orchideeën. Deze plekken in de bermen worden gemarkeerd, zodat de flora en fauna intact blijft.

De gemeente Nieuwkoop bestaat nu uit meerdere kernen. Dit zijn Nieuwkoop, Ter Aar, Nieuwveen, Noorden, Woerdense Verlaat, Zevenhoven, De Meije, Vrouwenakker, Noordeinde, Korteraar en Langeraar, Papenveer en Noordse Dorp.