Categorie
Bruggen en overig, Vaste bruggen

Project: Drie nieuwe houten fiets- en voetgangersbruggen in Weesp

Een samengestelde constructie

Vorig jaar hebben we in opdracht van Van Hattum en Blankevoort in de gemeente Weesp drie fiets- en voetgangersbruggen vernieuwd. Het gaat om de brug tussen de Moerwei en het Schoolpad, de brug tussen Diepenbroickpark en de M. Dotingalaan en de brug nabij Blauwschildershof en de Chirurgijnsweg.

 

Uit een inspectie is gebleken dat de bruggen door achterstallig onderhoud er slecht aan toe waren. De uitvoering van de werkzaamheden aan de drie bruggen heeft gefaseerd plaatsgevonden. Twee van de drie houten bruggen zijn kort na de inspectie gesloopt, de derde is bij aanvang van de werkzaamheden door ons gedemonteerd. De drie bruggen bestaan uit een samengestelde constructie: een betonnen fundering met een stalen draagconstructie, houten planken met een gripstrip en houten leuningen. Onder de bruggen hebben we aan weerszijde KLP-beschoeiing geplaatst. Dit is een beschoeiing gemaakt van gerecyclede kunststof. Het straatwerk rondom de brug hebben we als laatste aangepakt, zodat het netjes aansluit op de brug.

 

Inwoners van de gemeente Weesp kunnen weer veilig gebruik maken van deze fiets- en voetgangersbruggen.