Categorie
Grond, weg en water
Project:

Havenreconstructie Voorschoten

Goed nieuws voor de booteigenaren in Voorschoten, de haven aan de prof. Boerhaaveweg is namelijk vernieuwd en uitgebreid. Tijdens de reconstructie is er een deel van de omliggende grond afgegraven. Hierdoor is er ruimte gekomen voor 5 nieuwe steigers, wat zorgt voor 47 extra ligplaatsen. Daarnaast zijn de al bestaande aanlegplaatsen vernieuwd, hierbij is gebruik gemaakt van kunststof. De aanlegplaatsen zien er nu weer netjes uit. Ook zorgt dit ervoor dat het oude én het nieuwe gedeelte van de haven één geheel vormen.

Extra ligplaatsen

De extra ligplaatsen zijn gecreëerd door een gedeelte van de omliggende grond af te graven. Om het nieuwe gedeelte van de haven af te bakenen en het water niet weg te laten lopen, is daar een nieuwe waterkering aangebracht. De oude dijk moest afgebroken worden, om zo het afgegraven deel bij de haven te kunnen betrekken.

De haven is een populaire plek om een boot in het water te hebben liggen. Door de 47 extra gecreëerde ligplaatsen hebben veel (toekomstige) booteigenaren een grotere kans op een plekje in deze mooie haven.

Het project vanuit de lucht

Griekspoor heeft gedurende het project op verschillende momenten foto’s vanuit de lucht gemaakt. Hierop is heel duidelijk te zien welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en wat een mooi project het is.