Categorie
Nieuw ontwerp en aanleg, Spelen

Project: Speelvoorziening molen ‘De Eersteling’ Hoofddorp

Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer

Uitvoeringsperiode: maart – april 2024

Griekspoor werkt aan een nieuwe speelbeleving bij molen De Eersteling in Hoofddorp

De Eersteling, een monumentale molen die teruggaat tot 1856, staat al lang symbool voor de geschiedenis en het erfgoed van Hoofddorp. Als een van de weinige overgebleven ronde stenen grondzeilers in Nederland, heeft het niet alleen een functionele rol gespeeld als korenmolen maar ook als een herkenbaar oriëntatiepunt en ontmoetingsplaats voor de inwoners van Hoofddorp. 

 

In opdracht van Gemeente Haarlemmermeer realiseert Griekspoor een nieuwe speeltuin bij molen ‘De Eersteling’. “De opdrachtgever wil met deze nieuwe speeltuin graag in het thema van de monumentale molen blijven. Daarom hebben we speciaal voor deze plek nieuwe speeltoestellen ontworpen”, vertelt Paul van der Lucht, projectleider Speelvoorzieningen bij Griekspoor. De toestellen worden daarna een-op-een gerealiseerd door Replay. 

 

Wet Natuurbescherming 

Het realiseren van de speeltuin bij molen ‘De Eersteling’ vereist vanwege zijn monumentale status en daarmee de relatie met de Wet Natuurbescherming een zorgvuldige planning en naleving van de relevante regelgeving. Zo is er onder andere uitgezocht of met het realiseren van een speeltuin bij de molen aanwezige flora en fauna zouden worden verstoord. We werken voor realisatie van het project nauw samen met ecologische experts, die zijn aangewezen door de Gemeente Haarlemmermeer. Door de juiste vergunningsprocedures te volgen, zorgen we ervoor dat de realisatie van de speeltuin bij molen ‘De Eersteling’ in overeenstemming is met de Wet Natuurbescherming. Dit waarborgt tevens de bescherming van het historische erfgoed. 

 

Brug tussen het verleden en de toekomst 

De nieuwe speeltuin fungeert als een symbolische brug tussen het verleden en de toekomst. Deze plek biedt niet alleen een kans voor kinderen om te spelen en plezier te hebben, maar ook een kans om te leren en te ontdekken. De speelelementen verwijzen naar de geschiedenis van de molen. Er komt bijvoorbeeld een klimrek in de vorm van een molenwiek en een molensteen draaischijf welke is aangepast om op een echte molensteen te lijken. Zo kan de nieuwe generatie spelenderwijs leren over de historische rol van de molen voor de Haarlemmermeer.  

 

De werkzaamheden op locatie zijn eind maart gestart. De verwachting is dat deze halverwege april gereed zijn.