Categorie
Baggeren, Grond, weg en water
Project:

Griekspoor doet baggerwerk in Halfweg

Bij de herontwikkeling van gebied rond de Rooms Katholieke kerk te Halfweg verwijderd Griekspoor de bagger uit de sloot langs de Mientekade.

De vervuilde baggerspecie wordt opgeladen en vervoerd naar een erkende stortlocatie.