Categorie
Bruggen en overig, Overige constructies
Project:

Gemaal Haarlemmerweg

Uitvoeringsperiode:

juli 2019

Het gemaal aan de Haarlemmerweg in Amsterdam pompt al sinds 1884 water uit de Overbraker Binnenpolder naar de Haarlemmervaart. De Overbraker Binnenpolder ligt -2,15 meter NAP en de Haarlemmertrekvaart -0,40 meter NAP. Dit is dus een behoorlijk verschil. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht beheert het gemaal, welke wordt aangedreven door een schroefpomp met een capaciteit van 22 m3/minuut. Het gemaal wordt gebruikt om de waterstanden in de polder en de vaart op peil te houden.

Storing

Griekspoor heeft een waakvlamovereenkomst met Waternet. Dit betekent dat wij op afroep beschikbaar zijn met mensen en materieel om eventuele calamiteiten op te lossen. In juli van dit jaar ontstond er bij het gemaal een serieuze storing aan de pomp die niet binnen enkele uren, of zelfs dagen opgelost kon worden. Griekspoor is hierbij opgeroepen en heeft een tijdelijk noodplan uitgevoerd.

De waterstand van de watergangen moesten gedurende de storing gereguleerd worden. Daarom heeft Griekspoor voor een noodpomp gezorgd. Deze pomp kon rond de 1300 m3 per uur pompen en daardoor het waterpeil bijhouden. Bij deze noodmaatregelen kwamen nog wel wat andere zaken kijken. Zo moesten er verkeersmaatregelen worden genomen, omdat de pomp er anders voor zorgde dat bepaalde voorzieningen niet bereikbaar waren. Ook moesten er leidingen worden gelegd, is er camerabewaking aangebracht en is er een noodmeldsysteem geïnstalleerd.

Toen de noodvoorziening werkte en de waterstand weer gewaarborgd was, konden de pompen worden verwijderd en gedeponeerd. Dat werd uitgevoerd door de pompenleverancier. Hierna kon het gemaal het werk weer overnemen van de noodpomp. Dit project laat zien op welke manier Griekspoor omgaat met onverwachte storingen en uitdagingen. Samen met de opdrachtgever zorgen we ervoor dat het werk niet stil blijft liggen.