Categorie
Beschoeiing en damwanden, Grond, weg en water
Project:

Stuw vervangen Weteringweg

Opdrachtgever: 

gemeente Haarlemmermeer

Griekspoor heeft in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer een stuw vervangen. Hiervoor moest eerst de bestaande betonnen verharding opgebroken worden. De nieuwe stuw bestaat uit een stalen gording, welke gestraald en geschoopeerd is, houten gordingen en een houten deksloof. Ook zijn twee stuk vleugelwanden aangebracht. Het geheel is netjes afgewerkt.