In de voorbereidingsfase voerde Griekspoor een asbestonderzoek uit, hetgeen uitwees dat tijdens de bouw van de brug geen asbest is...

De bestaande palen waarop de bruggen rusten worden afgezaagd en op deze palen worden de nieuwe constructies gebouwd. De houten palen...

Decompositie maken van de bruggen in samenwerking met ingenieursbureau Fagus. De bruggen Luit, Citer en Harp zijn met hoog- en laagwerkers compleet...

Slopen en afvoeren van houten brug en fundering. Het vervaardigen van een monoliet hoogwaardige oplegging van polyethyleen buispalen en gemetalliseerde stalen...