Het verwijderen en afvoeren van de bestaande speeltoestellen en ondergronden. Het leveren en plaatsen van nieuwe speeltoestellen, straatmeubilair, verhardingen, hemelwaterafvoer, val...