Momenteel zijn we volop bezig met maaiwerkzaamheden voor o.a. Staatbosbeheer en gemeente Nieuwkoop. Tijdens de najaarsmaaironde worden de bermen geheel...