In de voorbereidingsfase voerde Griekspoor een asbestonderzoek uit, hetgeen uitwees dat tijdens de bouw van de brug geen asbest is...

In de voorbereidingsfase voerde Griekspoor een asbestonderzoek uit, hetgeen uitwees dat tijdens de bouw van de brug geen asbest is...

De bestaande palen waarop de bruggen rusten worden afgezaagd en op deze palen worden de nieuwe constructies gebouwd. De houten palen...

Decompositie maken van de bruggen in samenwerking met ingenieursbureau Fagus. De bruggen Luit, Citer en Harp zijn met hoog- en laagwerkers compleet...

Slopen en afvoeren van houten brug en fundering. Het vervaardigen van een monoliet hoogwaardige oplegging van polyethyleen buispalen en gemetalliseerde stalen...

Het demonteren twee gemaalvijzels inclusief aandrijflijn. De vijzels voorzien van nieuw vijzellint, gebalanceerd en uitgelijnd. Vervangen schotborden voor/door hoogwaardige RVS schotborden en RVS...

Demonteren bestaande gemaalzuiger met kettingschalmen, transporteren naar werkplaats en reinigen met hogedruk stoom. Vervolgens in gezamenlijk overleg bepalen met monumenten deskundigen wat...

Het compleet renoveren van de fonteininstallatie, watertechniek, elektrotechniek en waar mogelijk gebruik maken van bestaande nog bruikbare componenten. De betonnen bak...

Conserveringswerkzaamheden waaronder het opschuren en ontvetten van leuningen, onderzijden en zijaanzichten. Het ontroesten, ontvetten en plamuren van slechte plekken...