Het vervaardigen van werktekeningen en staalconstructie. Het aanbrengen van een houten dek en conserveren van de liggerbalken. De productie van het leunwerk...

In samenwerking met de gemeente en de Grontmij is een plan uitgewerkt om de land hoofden te gaan ontlasten. Dit is...

De kunstwerken zijn gedemonteerd en vervoerd naar de loods van Griekspoor. Hier hebben diverse renovatiewerkzaamheden plaatsgevonden waaronder het opnieuw coaten van...

De bestaande kabels in het straatwerk zijn opgegraven en vervangen. De 4 oude afsluitboomkasten zijn afgekoppeld, gedemonteerd en afgevoerd. 4 nieuwe afsluitboomkasten...

Het onderzoeken en leveren van drie mogelijke oplossingen om het leuningwerk te laten voldoen aan de richtlijnen. Er is gekozen voor RVS...

In de voorbereidingsfase voerde Griekspoor een asbestonderzoek uit, hetgeen uitwees dat tijdens de bouw van de brug geen asbest is...

In de voorbereidingsfase voerde Griekspoor een asbestonderzoek uit, hetgeen uitwees dat tijdens de bouw van de brug geen asbest is...

De bestaande palen waarop de bruggen rusten worden afgezaagd en op deze palen worden de nieuwe constructies gebouwd. De houten palen...

Decompositie maken van de bruggen in samenwerking met ingenieursbureau Fagus. De bruggen Luit, Citer en Harp zijn met hoog- en laagwerkers compleet...