Griekspoor heeft de oude slijtlaag verwijderd en een hechtprimer aangebracht. Na voltooiing van hechtprimer, is een drie laags systeem aangebracht en is...

Alle constructies worden uitgevoerd met ofwel een cortenstalen bekleding ofwel een cortenstalen constructie. Voor de steigers wordt een dek van streetdeck toegepast....

Griekspoor heeft op de volgende aspecten onderhoud uitgevoerd: elektronische aspecten, conservering- en staalmateriaal en werkbouwkundige installaties. Daarnaast zijn diverse inspecties gedaan aan de...

In samenwerking met de opdrachtgever is een plan opgesteld voor het verwijderen van de bestaande brug en de realisatie van een nieuwe UHSB-voetgangers-/fietsbrug. ...

Het vervaardigen van werktekeningen en staalconstructie. Het aanbrengen van een houten dek en conserveren van de liggerbalken. De productie van het leunwerk...

In samenwerking met de gemeente en de Grontmij is een plan uitgewerkt om de land hoofden te gaan ontlasten. Dit is...

De kunstwerken zijn gedemonteerd en vervoerd naar de loods van Griekspoor. Hier hebben diverse renovatiewerkzaamheden plaatsgevonden waaronder het opnieuw coaten van...

De bestaande kabels in het straatwerk zijn opgegraven en vervangen. De 4 oude afsluitboomkasten zijn afgekoppeld, gedemonteerd en afgevoerd. 4 nieuwe afsluitboomkasten...

Het onderzoeken en leveren van drie mogelijke oplossingen om het leuningwerk te laten voldoen aan de richtlijnen. Er is gekozen voor RVS...