telephone 0252-672614

Zoeken Griekspoor - Portal

 

 Facebook logo linkedin logo YouTube instagram

Header Homepage I Amsterdam

Griekspoor 1968 - 2018

Sponsorbeleid

Met onze kennis en ervaring willen we onze klanten ondersteunen en stimuleren. Maar ook andere maatschappelijke doelen helpen bij het bereiken van goede prestaties. Griekspoor staat voor topsport in civiele techniek. Wij zullen ons qua sponsoring daarom met name richten op bijvoorbeeld topsport tennis en motorcross. Meer in algemene zin dient sponsoring een waardevolle bijdrage aan de samenleving te leveren.

Uitsluitend verzoeken die aan alle onderstaande criteria voldoen worden in behandeling genomen:

  1. De sponsoring moet verbonden zijn aan de drie sponsorgebieden waarop Griekspoor zich richt: topsport, cultuur en maatschappelijk.
  2. Sponsoring moet in lijn staan met de merkwaarden van Griekspoor: samenwerken, innovatie, topsport, kwaliteit en familiebedrijf.
  3. Er moet voldoende tijd zitten tussen het moment van aanvraag en de activiteit (minimaal 12 weken van tevoren).
  4. Griekspoor draagt graag bij aan een lokale sportvereniging en een algemeen goed doel. Er zal telkens gekozen voor één doel per keer.
  5. Griekspoor sponsort geen organisaties die op enige wijze discrimineren op grond van geloofsovertuiging, sexe of politieke overtuiging.
  6. Griekspoor sponsort geen organisaties of evenementen die op welke wijze dan ook een relatie hebben met de thema’s alcohol of drugs.
  7. Griekspoor sponsort geen politiek geëngageerde evenementen of organisaties.
  8. Er dient duidelijk te worden aangegeven wat de te leveren prestatie is van beide partijen.
  9. Griekspoor sponsort geen individuen, maar uitsluitend organisaties, teams of evenementen.