CO2 Prestatieladder

Griekspoor heeft besloten de aandacht die er al was voor MVO te onderstrepen met de certificering volgens de CO2 Prestatieladder, op niveau 5. Door onze CO2-uitstoot inzichtelijk te krijgen, kunnen we gericht werken aan de reductie ervan.

De CO2-Prestatieladder is een instrument, ontwikkeld door ProRail, om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materieel en het gebruik van duurzame energie. Hierbij wordt gelet op de punten inzicht in de eigen CO2 uitstoot, reductie van deze uitstoot, transparantie over de interne verduurzaming en het participeren in CO2 vriendelijke projecten.

Neem voor meer informatie over de CO2 Prestatieladder contact op Mevr. D. van der Want.

Downloads

3.A.1 Carbon Footprint

Carbon Footprint 2012 (referentiejaar)
248.4 KB
16/06/2017 10:23:26

Carbon Footprint 2013
249.2 KB
16/06/2017 10:23:26

Carbon Footprint 2014
385.11 KB
16/06/2017 10:23:26

Carbon Footprint 2015
452.15 KB
16/06/2017 10:23:26

Carbon Footprint 2016
370.99 KB
21/07/2017 14:25:44

Carbon Footprint 2016 incl. scope
420.33 KB
30/11/2017 11:04:04

Carbon Footprint 2017
615.87 KB
10/07/2018 17:09:37

Carbon Footprint 2018
730.57 KB
15/08/2019 14:06:22

Carbon Footprint 2019
980.19 KB
07/05/2020 20:12:00

Carbon Footprint 2020-6M
983.24 KB
19/08/2020 15:03:53

 

3.B.1 Energie reductie doelstellingen

CO2 reductie doelstellingen
343.73 KB
16/06/2017 10:23:26

5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen + voortgang

3.D.1 Keten Initiatieven

Keten initiatief afval v6
395.79 KB
05/03/2018 13:03:09

Keten initiatief groot materieel
481.01 KB
23/01/2019 15:07:40

CO2 bewust certificaat.

CO2 bewust certificaat
209.14 KB
16/06/2017 10:21:18