Header Homepage I Amsterdam

Griekspoor 1968 - 2018

CO2 Prestatieladder

Griekspoor heeft besloten de aandacht die er al was voor MVO te onderstrepen met de certificering volgens de CO2 Prestatieladder, op niveau 5. Door onze CO2-uitstoot inzichtelijk te krijgen, kunnen we gericht werken aan de reductie ervan.

De CO2-Prestatieladder is een instrument, ontwikkeld door ProRail, om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materieel en het gebruik van duurzame energie. Hierbij wordt gelet op de punten inzicht in de eigen CO2 uitstoot, reductie van deze uitstoot, transparantie over de interne verduurzaming en het participeren in CO2 vriendelijke projecten.

Neem voor meer informatie over de CO2 Prestatieladder contact op Mevr. D. van der Want.

Downloads

3.A.1 Carbon Footprint

Carbon Footprint 2012 (referentiejaar)
Populair 325.02 KB
16/06/2017 10:23:26

Carbon Footprint 2013
Populair 347.12 KB
16/06/2017 10:23:26

Carbon Footprint 2014
Populair 502.89 KB
16/06/2017 10:23:26

Carbon Footprint 2015
Populair 576.54 KB
16/06/2017 10:23:26

Carbon Footprint 2016
Populair 495.98 KB
21/07/2017 14:25:44

Carbon Footprint 2016 incl. scope
557.64 KB
30/11/2017 11:04:04

Carbon Footprint 2017-6M
Populair 508.53 KB
12/09/2017 12:27:30

 

3.B.1 Energie reductie doelstellingen

CO2 reductie doelstellingen
Populair 400.28 KB
16/06/2017 10:23:26

5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen + voortgang

CO2 reductie doelstellingen + voortgang
Populair 607.6 KB
30/11/2017 11:16:04

3.D.1 Keten Initiatieven

Keten initiatief afval v5
431.32 KB
30/11/2017 11:04:04

CO2 bewust certificaat.

CO2 bewust certificaat
Populair 997.31 KB
16/06/2017 10:21:18