Certificaten

Door onze goede organisatie met de juist opgeleide medewerkers zijn wij in staat snel te reageren en bij te sturen. De belangen van onze klanten, maar ook het milieu staan daarin centraal. Wij streven te allen tijde een georganiseerde zorgvuldigheid van samenwerken na. Voor ieder project opnieuw bepalen wij de juiste mensen, de juiste werkwijze en de juiste hulpmiddelen.

 
ISO 9001 

ISO 9001

Met dit kwaliteitsmanagementsysteem, dat bestaat uit diverse onderling verbonden interne procedures, streeft Griekspoor naar een zo hoog mogelijke kwaliteit.

Griekspoor certificaat ISO 9001
425.91 KB
16/06/2017 10:23:20

 
ISO 9001 

ISO 14001

Het milieumanagementsysteem ondersteunt Griekspoor bij het procesmatig beheersen en voorkomen van milieu risico’s en het realiseren van de milieudoelstellingen.

Griekspoor certificaat ISO 14001
117.79 KB
31/01/2020 08:42:58

 
ISO 9001 

Groenkeur

Griekspoor heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Groenkeur BRL Groenvoorzieningen is hét keurmerk voor duurzame kwaliteit in het groen.

Griekspoor certificaat BRL groenkeur
99.23 KB
07/02/2020 07:42:02

 
VCA

VCA**

Griekspoor gebruikt de Veiligheids Checklist Aannemers als leidraad voor het borgen van de veiligheid op en rond alle werklocaties.

Griekspoor certificaat VCA
136.13 KB
16/06/2017 10:23:20

 

SKH FSC

SKH-FSC

Griekspoor is door de Forest Stewardship Council® gecertificeerd voor het leveren van producten en materialen met FSC®-keurmerk.

Griekspoor certificaat SKH-FSC
138.84 KB
16/06/2017 10:23:20

Logo Co2 prestatieladder

CO2 bewust

CO2 bewust certificaat
209.14 KB
16/06/2017 10:21:18

Trede 2 PSO Prestatieladder Keurmerk sociaal ondernemen social return

Prestatieladder Socialer Ondernemen Trede 2

Download hieronder het Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) certificaat.

Griekspoor heeft Trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! Dit betekent dat Griekspoor op een duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage levert op het gebied van sociaal ondernemen. Uit de onafhankelijke toetsing door een Certificerende Instelling blijkt dat Griekspoor ook op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven.

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

 
 

 

Afdelingsspecifieke certificaten

 
 
 

BRL 7000/7003

BRL 7000 (protocol 7003)

Dit is de BeoordelingsRichtLijn (BRL) voor het uitvoeren van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem, oftewel de Kwaliteitswaarborg Bodemheer SIKB. (Afdeling GWW)

BRL 9921

BRL 9921

Dit is het procescertificaat van KOMO dat de richtlijnen en uitgangspunten bepaalt voor het plaatsen van speeltoestellen, de aanleg van de ondergrond en de manier waarop controle en onderhoud worden uitgevoerd. (Afdeling Speelvoorzieningen)

Griekspoor certificaat BRL 9921
255.18 KB
16/06/2017 10:23:20

kiwa

NEN1090

Het betreft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole volgens EN 1090-1:2009/A1:2011

Sinds 1 juli 2014 moeten alle onderdelen van een dragende staalconstructie voorzien zijn van een CE certificering volgens NEN-EN 1090. Een CE markering geeft aan dat je als producent verklaart dat staal- en aluminiumproducten aan de CE normering voldoen.
(Afdeling Techniek).

Griekspoor certificaat NEN1090
67.61 KB
08/10/2019 15:14:40