Oplevering Driemond

Oplevering nieuwe ophaalbrug en gerenoveerde sluiskolk in Driemond

Op 13 april vond de ingebruikname plaats van de nieuwe ophaalbrug in Driemond (gemeente Amsterdam) voor wegverkeer. Voor scheepvaartverkeer is de brug en sluis weer sinds 15 april te gebruiken. In vier maanden is de complete renovatie van de ophaalbrug en sluiskolk uitgevoerd door de firma Griekspoor en partners. Bovendien heeft de ophaalbrug een nieuwe technische ruimte gekregen en is de ophaalbrug in zijn oorspronkelijke groene kleur uitgevoerd. 

Het brug- en sluiscomplex uit 1937 vormt een essentieel onderdeel van de enige ontsluitingsroute van en naar Driemond. Na jaren van intensief gebruik was vernieuwing dringend nodig. De ophaalbrug over de Gaasp ligt in stedelijk gebied en is van cruciaal belang voor de bereikbaarheid van Driemond. Daarnaast vervult de sluis een belangrijke functie in het watersysteem, als milieukering bij calamiteiten en als noodkering bij hoogwater op het Amsterdam-Rijnkanaal. Tijdens de renovatieperiode heeft het verkeer gebruik kunnen maken van een noodbrug van Janson Bridging. 

Brug en sluis in toekomst op afstand te bedienen
Dankzij de uitgebreide renovatie en vervanging van het brugwachtershuis en de installaties is het in de toekomst mogelijk om de brug en sluis op afstand te bedienen. Lokale bediening blijft mogelijk via verschillende methoden, waaronder een handzender, een bedienconsole of een noodbedieningspaneel.  

Van de ophaalbrug zijn de stalen delen volledig vernieuwd, terwijl ook de elektrotechnische en mechanische installaties zijn vervangen. De volledige fundering van de ophaalbrug is versterkt met funderingspalen en er zijn nieuwe landhoofden over de sluis gebouwd om de verkeersbelasting op te kunnen vangen. Hierdoor voldoet de vernieuwde ophaalbrug aan alle geldende normen. Daarnaast zijn schades aan het betonwerk van de sluis hersteld en is het wrijfhout vervangen en voorzien van aanmeervoorzieningen en drenkelingenregels. Ook zijn de drenkelingtrappen vervangen en verlengd tot onder de waterlijn. Ook zijn alle stalen onderdelen, zoals haalkommen en dekzerken in de sluis voorzien van een nieuwe conservering. 

Tot slot zijn ook de aandrijving en installaties van zowel de ophaalbrug als de sluis aangepakt. Zo is de aandrijving van de brug vervangen voor een elektromechanische aandrijving. Andere installaties die zijn vervangen zijn de afsluitboominstallatie, de landverkeerseinen en scheepvaartinstallatie. De CCTV- en geluidsinstallatie worden, in opdracht van waterschap Amstel, Gooi en Vecht, vervangen door Waternet. In 2025 wordt de aandrijving van de sluisdeuren en de sluisdeuren van het beneden- en bovenhoofd teruggeplaatst. 

George van Haaster, Senior projectcoördinator techniek bij civieltechnisch bedrijf Griekspoor, benadrukt het belang van goede planning en samenwerking: “Dankzij een nauwgezette planning en sterke samenwerking met onze partners Rusthoven en Langezaal & Inniger hebben we de renovatie van dit gehele project in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in vier maanden kunnen voltooien. Mede door de bouwteamfase waarbij opdrachtgever, opdrachtnemer en partners in de voorbereiding al om tafel zitten, is deze sterkere, duurzamere en bovenal toekomstbestendige ophaalbrug op 13 april in gebruik genomen. De ophaalbrug voldoet weer aan alle wettelijke eisen en kan door de grondige en snelle renovatie ook de komende decennia een cruciale rol blijven spelen in de bereikbaarheid en het waterbeheer van Driemond en de omliggende gebieden.”